Menu

Aktualności (2359)

Jubileusz 100-lecia urodzin Marty Michalak z Sobótki

W dniu 4.stycznia 2014 r. obchodziliśmy wzruszającą uroczystość 100-lecia urodzin naszej mamy i babci, Marty Michalak z Sobótki. W kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sobótce została odprawiona msza święta dziękczynna w intencji naszej jubilatki. Członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi oraz przedstawiciele samorządu Gminy Ostrów Wlkp. i organizacji działających na terenie Sobótki złożyli naszej babci moc życzeń.
  Marta Michalak urodziła się 4.stycznia 1914 r. w Sobótce i w tej wsi przeżyła całe swoje dotychczasowe życie. Urodziła troje dzieci, doczekała się 6.wnuków, 5.prawnuków i 1.praprawnuka. Przez wiele lat swojego życia ciężko pracowała w gospodarstwach. Zawsze znajdowała czas na pielęgnowanie ogniska rodzinnego i modlitwę. Jest osobą spokojną, pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Dzisiaj babcia nadal cieszy się dobrym zdrowiem, interesuje się sprawami zarówno najbliższych, jak i wydarzeniami w kraju i na świecie. Życzymy naszej kochanej babci wielu kolejnych lat życia w zdrowiu i spokoju.
Rodzina Marty Michalak

 

Czytaj dalej...

Uchwalono budżet na 2014 rok. Gmina Ostrów Wielkopolski

Na ostatniej sesji w dniu 30 grudnia br. radni uchwalili Budżet na 2014 rok.

W nowym budżecie kwota dochodów wyniesie 45.593.308,00 zł, natomiast wydatki planowane są na kwotę 47.523.448,00 zł. Planowany deficyt planuje się pokryć emisją papierów wartościowych lub nadwyżką budżetową z 2013 r.

Na przyszłoroczne inwestycje gmina ma zamiar wydać 7.840.301,00 zł czyli około 17,2% ogółu wydatków. Tradycyjnie już program inwestycji jest bardzo ambitny i możliwy do realizacji.

Wśród zaplanowanych inwestycji w 2014 roku jest m.in. kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew. Łączna kwota inwestycji wyniesie 1.764.594,00. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.

Zaplanowane są również inwestycje w infrastrukturę drogową. Na budowę i remonty dróg gminnych gmina przeznaczy kwotę 2.739.508,00 zł. Ponadto zaplanowane jest współfinansowanie inwestycji przy drogach powiatowych (100.000,00) i krajowych (70.000,00). Od kilku lat przekazywane są środki na Fundusz Sołecki w roku 2014 będzie to znaczna kwota bo 532.189,00 zł. Wydatki z tego funduszu można porównać do funduszy obywatelskich w niektórych miastach Polski, ponieważ o przeznaczeniu tych środków decydują mieszkańcy.

Tradycyjnie już dofinansowana będzie działalność stowarzyszeń w tym 90.000,00 zł ma zostać przeznaczone na zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Łącznie budżet na OSP wyniesie około 400.000,00 zł. Natomiast na sport przeznaczono niespełna 200.000,00 zł

W 2014 roku planowana jest rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gorzycach Wielkich która ma kosztować gminę 280.000,00 zł. Środki zostaną przekazane Gminnej Bibliotece jako dotacja celowa.

Zaplanowana jest także termomodernizacja budynku sali sportowej i wiejskiej w miejscowości Sobótka na którą gmina przeznaczy kwotę 1.300.262,00 zł z tego otrzymamy dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł z unii europejskiej.

W tym roku rozpocznie się przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Daniszynie. Obiekt zostanie oddany do użytku w połowie 2015 roku. Łączny koszt w latach 2014-2015 wyniesie 1.405.000,00. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w kwocie 500.000,00 zł w latach 2014-2015.

Ponad 770 tysięcy zaplanowane jest na modernizację i remonty placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy. Na działalność czterech zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia (we Franklinowie, Łąkocinach, Słaborowicach i Wysocku Wielkim) w roku 2014 gmina planuje przekazać kwotę 1.572.000,00 zł. Tradycyjne wspieramy Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz inne stowarzyszenia.

Budżet jest zgodny z prawem finansowym, posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i był przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady Gminy z opinią pozytywną.

„Za" budżetem gminy na 2014 r. głosowało 11 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Marlena Kruszyk

http://www.ostrowwielkopolski.pl/asp/pliki/2014/inwestycje_w_2014_roku.pdf

Czytaj dalej...

V Wieczerza Wigilijna Środowisk Wiejskich

Autor :Katarzyna Strzyż
Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.

Wielkopolska Izba Rolnicza, Poseł na Sejm Piotr Walkowski oraz Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski po raz piąty zorganizowali Wieczerzę Wigilijną Środowisk Wiejskich. Na miejsce tegorocznego świątecznego spotkania wybrano miejscowość Wtórek, gdzie na zaproszenie Sołtysa Ryszarda Ryfy i Rady Sołeckiej przybyli mieszkańcy powiatu ostrowskiego, samorządowcy oraz szefowie instytucji i organizacji działających w otoczeniu rolnictwa. W sumie do wigilijnego stołu zasiadło blisko 700 osób. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli również: Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb, Senator Andżelika Możdżanowska Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Dyrektor Biura Wojewódzkiego Wielkopolskiej Izby Rolniczej Ireneusz Kozecki.


Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas sprzyjający spotkaniom w gronie przyjaciół przy wspólnym stole i białym opłatku. Składamy sobie wtedy najlepsze życzenia i celebrujemy tradycje, które sprawiają, że czas Bożego Narodzenia jest tak wyjątkowy. W świąteczną atmosferę uczestników Wieczerzy Wigilijnej Środowisk wiejskich wprowadził występ dzieci z miejscowej szkoły, które przygotowały tradycyjne Jasełka oraz kolędy śpiewane wspólnie z Kapelą Ludową Furmany. Na świątecznym stole zgodnie z tradycją gościł barszcz z uszkami, smażony karp z "Przygodzic", kapusta z grochem, makiełki, śledzie w śmietanie i świąteczne pierniki.

Podczas Wieczerzy Wigilijnej wręczone zostały odznaczenia i wyróżnienia. Na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba nadał odznaczenia "Zasłużony dla Rolnictwa" następującym osobom: Barbarze Dera, Irenie Koteckiej, Alinie Maciejewskiej, Halinie Panek, Janowi Mierzwickiemu, Romanowi Latuszek, Tadeuszowu Żyśk, Stanisławowi Poterkowi oraz księdzu Bronisławowi Chorzepie i Janowi Maruszewskiemu, który jako członek Zakonu Pasjonistów Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa przyjął imię Franciszek. Spotkanie stało się także okazją do wręczenia odznaczeń "Order Serca Matkom Wsi". Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich Gospodyni orderem wyróżnione zostały Panie: Teresa Maroszek, Renata Grzegorowska, Anna Stodolna oraz Danuta Królak.


W spotkaniu uczestniczyli także Sołtys wsi Janków Przygodzki Wiesław Witek oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy z rąk Ireny Frąszczak Zastępcy Dyrektora Regionalnego Oddziału KRUS oraz Krzysztofa Grabowskiego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego odebrali torbę do ratownictwa medycznego.

 

Katarzyna Strzyż
Biuro WIR w Ostrowie Wlkp.

źródło http://www.wir.org.pl/aktualne/wigilia2013.htm

Czytaj dalej...

Spotkanie wigilijne dla społeczności lokalnej

Już po raz 4 sołtys wsi Górzno pan Marian Orłowski wraz z radą sołecką zorganizował spotkanie wigilijne dla społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości. Po wysłuchaniu słowa bożego czytanego przez proboszcza i połamaniu się opłatkiem zgromadzeni usiedli do suto zastawionych stołów z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. W świątecznej atmosferze, przy  dźwiękach kolęd Pan Orłowski dziękował za współpracę i wsparcie w minionym roku.

Małgorza Szyszka

Czytaj dalej...

SPOTKANIE Z KOLĘDĄ W ŁAKOCINACH

W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, 17. grudnia br. w sali wiejskiej w Łąkocinach odbyło się „Spotkanie z kolędą”. Uczniowie oraz dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łąkocinach zaprezentowali specjalnie na tę okazje przygotowaną część artystyczną. Za sprawą magicznych  jasełek w wykonaniu naszych przedszkolaków przenieśliśmy się do Betlejem, gdzie współuczestniczyliśmy w cudzie Bożego Narodzenia. Świąteczną atmosferę można było poczuć wsłuchując się w nastrojowe kolędy i pastorałki w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Na sale zawitała też grupa kolędników, którzy w barwnym korowodzie wmaszerowali na scenę, aby opowiedzieć historię swojej postaci i zaśpiewać pastorałkę. Były tez popisy instrumentalne. Nie zabrakło również zespołu Łąkocanie, którzy swym śpiewem i pięknymi ludowymi strojami uświetnili to uroczyste spotkanie.

Daria Lisik

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas