Menu

Aktualności (2209)

Dzień seniora w Sobótce

 W dni 1 lutego na Sali Wiejskiej świętowano Dzień Seniora, którego organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Sobótce. Uczestników powitała przewodnicząca KGW Barbara Jaworska. Uroczystość swoimi występami uświetniły dzieci z przedszkola i Zespołu Szkół, uprzejmości i radości nie było końca. Wręczono również kwiaty najstarszej seniorce w Sobótce p. Marcie Michalskiej, która w tym roku obchodziła swoje 100 urodziny. Zdjęcia dzięki uprzejmości KGW Sobótka.

Czytaj dalej...

Jubileusz 100-lecia urodzin Marty Michalak z Sobótki

W dniu 4.stycznia 2014 r. obchodziliśmy wzruszającą uroczystość 100-lecia urodzin naszej mamy i babci, Marty Michalak z Sobótki. W kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Sobótce została odprawiona msza święta dziękczynna w intencji naszej jubilatki. Członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi oraz przedstawiciele samorządu Gminy Ostrów Wlkp. i organizacji działających na terenie Sobótki złożyli naszej babci moc życzeń.
  Marta Michalak urodziła się 4.stycznia 1914 r. w Sobótce i w tej wsi przeżyła całe swoje dotychczasowe życie. Urodziła troje dzieci, doczekała się 6.wnuków, 5.prawnuków i 1.praprawnuka. Przez wiele lat swojego życia ciężko pracowała w gospodarstwach. Zawsze znajdowała czas na pielęgnowanie ogniska rodzinnego i modlitwę. Jest osobą spokojną, pogodną i optymistycznie nastawioną do życia. Dzisiaj babcia nadal cieszy się dobrym zdrowiem, interesuje się sprawami zarówno najbliższych, jak i wydarzeniami w kraju i na świecie. Życzymy naszej kochanej babci wielu kolejnych lat życia w zdrowiu i spokoju.
Rodzina Marty Michalak

 

Czytaj dalej...

Uchwalono budżet na 2014 rok. Gmina Ostrów Wielkopolski

Na ostatniej sesji w dniu 30 grudnia br. radni uchwalili Budżet na 2014 rok.

W nowym budżecie kwota dochodów wyniesie 45.593.308,00 zł, natomiast wydatki planowane są na kwotę 47.523.448,00 zł. Planowany deficyt planuje się pokryć emisją papierów wartościowych lub nadwyżką budżetową z 2013 r.

Na przyszłoroczne inwestycje gmina ma zamiar wydać 7.840.301,00 zł czyli około 17,2% ogółu wydatków. Tradycyjnie już program inwestycji jest bardzo ambitny i możliwy do realizacji.

Wśród zaplanowanych inwestycji w 2014 roku jest m.in. kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lamki, Świeligów i Zacharzew. Łączna kwota inwestycji wyniesie 1.764.594,00. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych.

Zaplanowane są również inwestycje w infrastrukturę drogową. Na budowę i remonty dróg gminnych gmina przeznaczy kwotę 2.739.508,00 zł. Ponadto zaplanowane jest współfinansowanie inwestycji przy drogach powiatowych (100.000,00) i krajowych (70.000,00). Od kilku lat przekazywane są środki na Fundusz Sołecki w roku 2014 będzie to znaczna kwota bo 532.189,00 zł. Wydatki z tego funduszu można porównać do funduszy obywatelskich w niektórych miastach Polski, ponieważ o przeznaczeniu tych środków decydują mieszkańcy.

Tradycyjnie już dofinansowana będzie działalność stowarzyszeń w tym 90.000,00 zł ma zostać przeznaczone na zakup samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Ostrów Wielkopolski. Łącznie budżet na OSP wyniesie około 400.000,00 zł. Natomiast na sport przeznaczono niespełna 200.000,00 zł

W 2014 roku planowana jest rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gorzycach Wielkich która ma kosztować gminę 280.000,00 zł. Środki zostaną przekazane Gminnej Bibliotece jako dotacja celowa.

Zaplanowana jest także termomodernizacja budynku sali sportowej i wiejskiej w miejscowości Sobótka na którą gmina przeznaczy kwotę 1.300.262,00 zł z tego otrzymamy dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł z unii europejskiej.

W tym roku rozpocznie się przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Daniszynie. Obiekt zostanie oddany do użytku w połowie 2015 roku. Łączny koszt w latach 2014-2015 wyniesie 1.405.000,00. Inwestycja współfinansowana jest ze środków unijnych w kwocie 500.000,00 zł w latach 2014-2015.

Ponad 770 tysięcy zaplanowane jest na modernizację i remonty placówek oświatowych funkcjonujących na terenie gminy. Na działalność czterech zespołów szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia (we Franklinowie, Łąkocinach, Słaborowicach i Wysocku Wielkim) w roku 2014 gmina planuje przekazać kwotę 1.572.000,00 zł. Tradycyjne wspieramy Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego oraz inne stowarzyszenia.

Budżet jest zgodny z prawem finansowym, posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i był przedmiotem obrad wszystkich komisji Rady Gminy z opinią pozytywną.

„Za" budżetem gminy na 2014 r. głosowało 11 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosowania.

Marlena Kruszyk

http://www.ostrowwielkopolski.pl/asp/pliki/2014/inwestycje_w_2014_roku.pdf

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas